Skip to main content

Samenwerking

Als mondhygiënist streef ik naar een prettige samenwerking met uw andere zorgverleners zodat we gezamenlijk u de van de beste zorg kunnen voorzien. Na uw akkoord stel ik rapportages op, schrijf ik verwijsbrieven voor u uit of heb ik telefonisch contact met andere zorgverleners betreft uw behandelplan. Het maakt voor mij niet uit wie uw behandelend (tand)arts is.

Samenwerking met de tandarts

Om u de meest optimale zorg te kunnen bieden is regelmatig een multidisciplinaire aanpak nodig. Zo is een goede communicatie met uw tandarts essentieel om mijn behandelplan op het behandelplan van uw tandarts af te kunnen stemmen. Zo neem ik na uw akkoord graag contact op met uw tandarts om uw röntgenfoto’s op te vragen die mijn diagnostiek kunnen ondersteunen. Na uw toestemming zal ik na iedere behandeling een rapportage van mijn bevindingen versturen naar uw tandarts.

Samenwerking met de parodontoloog

Ondanks mijn diepgaande kennis en kunde binnen het vak mondhygiëne kan het voorkomen dat ik een parodontaal probleem constateer dat ik niet meer kan behandelen omdat het te complex is geworden. In dat geval kan ik doorverwijzen naar een parodontoloog. Dit is een tandarts die gespecialiseerd is in parodontologie. Hij kan hierdoor complexere en/ of ernstigere parodontale aandoeningen diagnosticeren en behandelen. Ook heeft een parodontoloog de mogelijkheden om andere behandelwijzen in te zetten. Ik werk nauw samen met Centrum voor Parodontologie te Tilburg. Doorverwijzing naar een specialist gaat altijd in gezamenlijk overleg.

Samenwerking met de orthodontist

Gaat u of uw kind binnenkort naar de orthodontist? Voordat een beugel geplaatst wordt bij de orthodontist is het essentieel dat de mondhygiëne goed op peil is. Bij een beugel is het namelijk nog moeilijker om alle tandplaque zorgvuldig te verwijderen. Wij begeleiden u of uw kind tijdens het gehele behandeltraject om er voor te zorgen dat het tandvlees in goede conditie blijft. We geven de juiste instructies mee om de beugel en het gebit optimaal te kunnen verzorgen.

Samenwerking met de huisarts en specialisten

Bepaalde medicatie en ziekten kunnen invloed hebben op het verloop en de ernst van een aandoening in de mond. Ook kunnen bepaalde medicijnen het verloop van de behandeling beïnvloeden. Het is belangrijk dat ik hier van op de hoogte ben. Zo vraag ik u vriendelijk voorafgaand aan uw eerste afspraak om een gezondheidsvragenlijst in te vullen en een uw actuele medicijnenoverzicht mee te nemen. Aan de hand van deze gezondheidsvragenlijst zal er altijd eerst overleg plaatsvinden met u, en eventueel uw behandelend arts, voorafgaand aan de start van de behandeling. Zo kunt u daarna met een gerust hart veilig door mij behandeld worden aan uw gebit.