Skip to main content

Tarieven

De meeste mondzorgkosten voor kinderen tot en met 18 jaar vergoedt de basisverzekering. Voor deze kosten geldt tevens geen eigen risico. De kostenvergoeding van volwassenen hangt af van de verzekeringsmaatschappij en de wijze waarop u verzekerd bent. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de kosten van de zorg door de mondhygiënist, maar stellen soms wel bepaalde voorwaarden. U kunt deze voorwaarden terugvinden in uw polis bij uw verzekeraar.

De tarieven die binnen Mondhygiëne Oisterwijk worden gedeclareerd zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Alle mondzorgverleners zijn gebonden aan deze maximumtarieven. Aan alle behandelingen is een code gekoppeld met een omschrijving. De omschrijving licht toe wat de genoemde behandeling, ook wel prestatie, inhoudt. Een overzicht van alle behandelingen met bijbehorende codes en tarieven vind u hier: Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg – TB/REG-23606-01 – Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl).

Deze behandelcodes kunt u ook altijd terugvinden op uw begroting of factuur. Verwacht ik dat u mogelijk mondzorgkosten moet gaan maken die boven de €250,- uit gaan komen, dan krijgt u altijd eerst een begroting mee.